ศน.ประกาศขั้นตอนเตรียมตัวไปทำฮัจย์ เที่ยวแรกบิน15 ก.ย.

อ่าน 909 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้กรมการศาสนาประกาศขั้นตอนเตรียมตัวไปประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยวแรกบิน 15 กันยายน 2555      


     ดร.ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ซึ่ง ศน.ควรแจ้งให้ผู้เดินทางจะต้องเตรียมตัวในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ต้องเตรียมสัมภาระก่อนเดินทาง ได้แก่ ยารักษาโรค ผู้ที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องใช้ยาประจำควรนำใบรับรองแพทย์ไปด้วย เครื่องแต่งกายผู้หญิงควรมีชุดแต่งกายมุสลิมมะห์ ส่วนผู้ชายต้องมีชุดเอียะห์รอม พร้อมต้องพกหนังสือคู่มือประกอบพิธีฮัจย์ ในการทบทวนข้อกำหนดต่างๆด้วย

     การปฏิบัติตนในการเดินทาง ต้องตรวจสอบวัน เวลา และเดินทางถึงสนามบิน รายงานตัว ตามที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์กำหนด โดยต้องเตรียมหนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ใบตม.6 สมุดปกเหลือง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินที่สายการบินกำหนด ที่สำคัญผู้เดินทางต้องติดบัตรประจำตัวผู้แสวงบุญและใส่สายรัดข้อมือให้เรียบร้อย ในขณะเดียวกัน การอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้แสวงบุญต้องติดบัตรประจำตัวและสายรัดข้อมือตลอดเวลา อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่าพยายามเข้าไปในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ล้างภาชนะใส่อาหารให้สะอาด ดื่มน้ำให้มากๆ เนื่องจากอากาศจะร้อนจัดประมาณ 40 องศาเซลเซียส หากเจ็บป่วยต้องแจ้งผู้นำกลุ่ม เพื่อพบแพทย์ทันที

     สำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ จะแบ่งเป็น 85 เที่ยวบิน แบ่งเป็น หาดใหญ่-เจดดาห์ จำนวน 18 เที่ยวบิน วันละ 2 เที่ยวบิน เริ่มเดินทางระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2555 ภูเก็ต-เจดดาห์ เที่ยวไปจำนวน 1 เที่ยวบิน วันที่ 27 กันยายน 2555 กระบี่-เจดดาห์ เที่ยวไปจำนวน 1 เที่ยวบิน วันที่ 28 กันยายน 2555 สุวรรณภูมิ-เจดดาห์ จำนวน 11 สายการบิน อาทิ อียิปต์แอร์ กัล์ฟแอร์ เอมิเรตส์ แอไลน์ คูเวต แอร์เวย์ จำนวน 64 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -19 ตุลาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ศน.พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญแล้ว หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ศน. โทร.0-2422-8795-6 e-mail slam49@hotmail.com

 
ที่มา:ไทยมุสลิม

 

SMF 2.0.8 | SMF © 2011, Simple Machines | feed